• 50 mål med næringstomter

    N40 AS har regulert ca. 50 mål med næringstomter som nå er til salgs.

4 byggeklare tomter til småindustri, lager og kontor

N40 AS har regulert ca. 50 mål med næringstomter som nå er for salg.

Attraktivt område med eksisterende næringsbedrifter innenfor forskjellige kontor virksomheter, verkstedindustri samt lager/logistikk virksomheter.

Tomtene blir levert med vei og nødvendig infrastruktur til tomtegrensen, forøvrig grovplanert som besiktiget. Det vil bli montert gjerde mellom skogsareal/tomteområde, langs tomtegrensene mot syd, øst og noe vest.

Beliggenhet
Tomtene er beliggende på Råel, ca. 4 km. fra Tønsberg.