Utleie av lokaler i Tønsberg – det er N40 AS det

Ønsker du rimelig leie av kontor, industrilokaler eller lagerlokale i Tønsberg området, så er N40 AS rette firma å kontakte. Pr nå har vi store industrilokaler i Narverødveien 40 til utleie.

Langsiktig samarbeidspartner for utleie av næringslokaler
N40 AS har som målsetning å være en aktiv, attraktiv og langsiktig samarbeidspartner for utleie av næringslokaler. Høy kvalitet, gode rutiner og stor fleksibilitet skal kjennetegne selskapet. Selskapet er et privateiet eiendomsselskap som har som hovedområde å utvikle og forvalte næringsbygg.

N40 AS har for tiden 3 ansatte med kontor i Narverødveien 40 i Tønsberg.
Selskapet har som hovedvirksomhet å investere i, utvikle, forvalte, selge og leie ut større kontor- og næringsbygg.

Firmaets historie
Bygget ble opprinnelig bygget av SABA, i 1984. Deretter ble bygget overtatt av Torgy Mek Industri AS / Torgy Eiendom AS. I 2010 ble eiendommen solgt, og dagens navn er N40 AS.

Utleie av kontor, lager og industri - i Tønsberg